Ny arbejdsgruppe om Stævneaktivitet i bokseklubber

Ny arbejdsgruppe om Stævneaktivitet i bokseklubber

17. juni 2022 Slået fra Af Signe Kirse Ellegaard

På repræsentantskabsmøde i maj var der fra flere klubber et ønske til øget stævneaktivitet. På denne opfordring søger DaBU nu 3-4 personer til en ny arbejdsgruppe der skal se på, hvordan vi får lavet flere stævner til vores boksere.

Vil DU være med til at sætte skub i stævneaktiviteten? 
Vil du være med til at lette vejen for klubber, der gerne vil prøve kræfter med stævneafvikling? 

Af den spritnye spørgeundersøgelse blandt klubformænd fremgår det, at 42% af DaBUs klubber har arrangeret et stævne inden for de sidste 2 år, mens knap 57% ikke har. 

Hvorfor oplever vi et dalene antal boksestævner? 

  • Det kræver mange ’hænder’ og økonomi at arrangere et boksestævne.
  • Det kræver kendskab til praktikken – hvordan gør man og hvilke krav er der til stævnearrangører? 
  • Nogle klubber har planlagt stævner, som de måtte aflyse pga. manglende tilslutning. En erfaring der ikke er motiverende, når der er lagt mange frivillige timer forud.  
  • Hvad er ’gevinsterne’ ved at arrangere stævne? 
  • Har vi ikke nok kampklare boksere at matche til afholdelse af flere stævner?  
  • Påvirker de foregående to år med corona fortsat klubbers tilbageholdenhed som stævnearrangører? 

… Svaret er givetvis sammensat af flere årsager. Men ønsket om at give vores aktive boksere mulighed for kamp er utvetydig!  

Vi forestiller os, at en arbejdsgruppe skal se på, hvilke benspænd der er for klubber og hvordan vi kan afhjælpe disse. Handler det om øget administrativ support, muligheder for kommunal støtte, samarbejde mellem flere klubber eller noget helt andet? Dette skal udmønte sig i et oplæg til konkrete tiltag.    

DaBU bestyrelse vil komme med et oplæg til økonomisk support til stævnearrangører i form af en ’stævnepulje’ el. anden model.  

Er du interesseret så kontakt DaBU udviklingschef Signe Kirse Ellegaard 27260614 / ske@dabu.dk inden 3. juli. 

Møder i arbejdsgruppen kan foregå fysisk eller online. Første møde forventes i løbet af august og yderligere et møde i efteråret 2022. Den konkrete form og omfang af møder og opgaver aftales i gruppen.   
Vi forventer at du vil engagere dig positivt i de opgaver som I aftaler. 

Photo by Dakota Corbin on Unsplash